Zajęcia muzyczno-ruchowe

Odbywają się 2 razy w tygodniu

prowadzą je P. J. Michalczuk i P. B. Wyrostek

Szkole Koło Ochrony

Danych Osobowych

Zajcęia odbywają się 1 razy w tygodniu

prowadzi je P. K. Leńczuk

Koło ekologiczne

Zajęcia odbywają się bezpłatnie 1 raz w tygodniu 

prowadzi je P. E. Sokolnicka

Add a Title

Koło sportowe
Zajęcia odbywają się  1 raz w tygodniu 
prowadzi je P. K. Leńczuk