Bal karnawłowy 2020

Bal Karnawałowy 2020

Spotkanie wigilijne 2020

Spotkanie wigilijne 2020

Bal karnawałowy 2019

Bal karnawłowy 2019

Plener fotograficzny w Pałacu Zamoyskich w Kozłówce 2019

Warsztaty plastyczne - Kartka Bożonarodzeniowa

Wycieczka - Lekcja historii w Zamku Królewskim, Teatr Lalka od kulis, SOSW Zamość, MDK Zamość

Wystawa fotograficzna "Natura" 2018

Plener fotograficzny 2018 
Roztoczański Park Narodowy Zwierzyniec