Wyżywienie w bursie, koszt 12 zł -  stawka dzienna

 

Odliczenia za wyżywienie… robione tylko wtedy kiedy taka nieobecność będzie zgłoszona z trzy dniowym wyprzedzeniem,
w przypadku nie zgłoszenia nieobecności wychowanka/wychowanki należność za wyżywienie będzie naliczana. Nieobecności można zgłaszać pod nr. tel. 883-924-774 (Internat), 84 639 25 25 (Sekretariat Ośrodka)

 

                               

Rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do gmin w miejscu zamieszkania o dofinansowania do obiadów; uzyskaną decyzję prosimy składać do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Śląska 45A, 22-400 Zamość

w pokoju nr 53.