Zapraszamy do naszej zabawy - Vlogujemy - Bezpieczni 2.0

Seminarium podsumowujące Program UODO dla Szkół "Twoje dane - Twoja sprawa"  w MEN 11.06.2019

Projektowanie loga szkolnej grupy ODO w ramach 

Programu sprawnościowego

Projekt fotograficzny - Ochrona wizerunku, zajęcia przy współpracy z MDK Zamość

Projektowanie ulotek informacyjnych na temat ochrony danych osobowych